ul. Moniuszki 3/20
40-005 Katowice

Święty Józef numer 3

Święty Józef numer 3
Rozmiar Przeróbki Dodatki
98-110 cm NIE sznur
czepiec na głowę

Święty Józef często jest przedstawiany jako spokojny i milczący mężczyzna. Był ojcem Jezusa. Trzeba mieć świadomość, że dla niego zrezygnował z planów na życie, ukochanej kobiety i tego, żeby być dla kogoś biologicznym ojcem. W Piśmie Świętym można spotkać bardzo wielu niesamowitych mężczyzn, takich jak: Hiob, Mojżesz, Abraham, Noe, Piotr. Do tego grona zalicza się też Świętego Józefa z Nazaretu, choć ten mężczyzna na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się niczym szczególnym. Najczęściej jest przedstawiany jako starzejący się siwy mężczyzna z brodą. Na pewno już nie pierwszej młodości. Jest bardzo małomówny i niezwykle poważny. Jednak to wyobrażenie jest trochę sprzeczne z faktami. Uznaje się, że gdy Święty Józef zaręczał się z Maryją, to miał około 30 lat. Trudno uznać to za wiek podeszły, czy nawet średni. Prawdopodobnie milczenie Świętego Józefa wynikało z jego autonomicznej decyzji oraz z jego miłości do żony i dziecka. Chciał być na drugim planie i na nim pozostał. Święty Józef jest mądry, uczciwy oraz oddany Bogu. Był bardzo pracowitym, odpowiedzialnym człowiekiem i wszyscy go szanowali. Święty Józef z Nazaretu jest uznawany za niedościgniony wzór męża i ojca. Bardzo kochał swoją żonę Maryję, chociaż to nie on ją wybrał, tylko o ich małżeństwie zadecydował Bóg.

Jak wyglądał Święty Józef?

W Wypożyczalni Strojów i Garniturów Bożena mamy bardzo interesujący strój Świętego Józefa numer 3. Jest on złożony z następujących elementów: długiej niebieskiej szaty w pionowe paski, brązowym sznurem do jej przewiązania oraz brązowego czepca na głowę. To idealny strój na Jasełka dla dziecka.