ul. Moniuszki 3/20
40-005 Katowice

Ułan

Ułan
Rozmiar Przeróbki Dodatki
128 - 146 cm NIE miecz
czapka

Strój ułana

Ułani to byli żołnierze jazdy lekkiej uzbrojonej w lance, szable i broń palną. Była ona charakterystyczna przede wszystkim dla kawalerii polskiej. Nazwa ułan pochodzi z języka Tatarów polskich, którzy zamieszkiwali w granicach I Rzeczpospolitej. Jazda z tradycjami ułańskimi występowała u Mongołów i Tatarów. W ich języku ułan oznaczał młodzieńca lub junaka. Słowo ułan to również tytuł przysługujący arystokracji. Arystokracja, która była spokrewniona z rodem Czyngis-chana nosiła tytuł Sołtan. Od końca XIV wieku przedstawiciele tych rodów arystokratycznych zamieszkiwali w Wielkim Księstwie Litewskim. Często zachowywali również ten tytuł. Jedna z gałęzi rodu Assańczukowiczów zamieniła ten tytuł w nazwisko – Ułan. Pułk Aleksandra Ułana, który liczył 8 chorągwi był po stronie Augusta II w czasie wojny domowej 1715-1716. Monarcha docenił tę wierność i w 1717 roku przeniósł pułk ze służby koronnej na żołd w armii saskiej.

Po śmierci Ułana dowódcą pułku stał się Czymbaj Murza Rudnicki, a następnie Józef Bielak. Pułk przez cały czas był nazywany wojskiem ułanowym. W czasie wojny o austriacką sukcesję (1740-1748) oraz podczas wojny siedmioletniej (1756-1763) wszystkie pułki jazdy tatarskiej, które złożone z tatarskich mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego uzbrojonych w lance, szable i krótką broń palną, nazywano ułanami.

Jak wyglądali ułanie?

W Wypożyczalni Strojów i Garniturów Bożena, można wypożyczyć między innymi strój ułana. Składa się on z: bluzy i spodni. Dodatkami są miecz oraz czapka.