ul. Moniuszki 3/20
40-005 Katowice

Milicjant

Milicjant
Rozmiar Przeróbki Dodatki
50-52 NIE koszula
lizak

Milicjanci byli w Milicji Obywatelskiej. Była to mundurowa formacja państwowa, która miała charakter policyjny. Jej zadaniem było utrzymanie ładu i porządku, walka z przestępczością oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa publicznego. Milicja Obywatelska funkcjonowała w Polsce Ludowej i w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1944–1990. Działała na takich samych zasadach jak Policja w innych krajach. Milicja Obywatelska liczyła sobie około 80 000 funkcjonariuszy. Ta formacja została utworzona na mocy Manifestu Lipcowego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i dekretu o powołaniu MO z 7 października 1944 r. Należeli do niej przede wszystkim partyzanci Armii Ludowej, żołnierze oddelegowani z Wojska Polskiego, członkowie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Do Milicji Obywatelskiej zapisywali się również członkowie podziemia, na przykład Armii Krajowej, którzy w ten sposób starali się zagwarantować sobie lepszą przyszłość. Milicja Obywatelska była podporządkowana Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, a od 1955 roku Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W tej formacji tak samo, jak w Policji występowały komendy, w tym Komenda Główna.

Jak wyglądał mundur Milicjanta?

Prawdziwy Milicjant musi mieć oczywiście mundur w kolorze szarym i czapkę z daszkiem. Dodatkami do tego stroju są koszula i czerwony lizak służący do zatrzymywania piratów drogowych. Dzięki naszej Wypożyczalni Strojów i Garniturów Bożena Ty również możesz przebrać się za Milicjanta.