ul. Moniuszki 3/20
40-005 Katowice

Mnich

Mnich
Rozmiar Przeróbki Dodatki
48-58 NIE sznur
krzyż

Mnisi mieszkają w zakonach. Koncentrują się na dążeniu do świętości przez przestrzeganie trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ich poświęcenie jest wyrazem miłości do Boga. Służą nie tylko jemu, ale również bliźnim oraz Kościołowi. Zakony, w których mieszkają mnisi to instytuty życia konsekrowanego. Można je podzielić na: instytuty zakonne i instytuty świeckie. Każdy zakon ma swoje własne nakazy i zakazy. Są one określone w tak zwanej regule zakonnej. Ma ona charakter ogólny. Z tego względu zawsze trzeba ją uzupełnić przepisami, które znajdują się w konstytucjach, dyrektoriach ascetycznych, instrukcjach, czy księgach zwyczajów. Wstąpienie do zakonu i branie udziału w życiu zakonnym wymaga przejścia kilku etapów. Dzięki temu przyszły mnich może się zorientować, czy to jest dla niego, czy podjął dobrą decyzję. W dodatku przełożeni dzięki temu mają czas, żeby ocenić kandydata na mnicha i zdecydować, czy on się nadaje do życia zakonnego. W Kościele zachodnim tymi etapami przygotowawczymi, które musi przejść mnich są postulat i nowicjat. Jeżeli chodzi o strój mnicha, to zawsze jest to habit. Mnisi dobrowolnie izolują się od świata i ich życie jest nastawione przede wszystkim na osobiste szukanie Boga.

Jak wyglądają mnisi?

W Wypożyczalni Strojów i Garniturów Bożena mamy strój mnicha. Jego najważniejszym elementem jest brązowa szata z kapturem. Uzupełniają ją sznur i krzyż. Strój mnicha jest wykonany bardzo starannie, więc będzie idealny, żeby wziąć w nim udział w jakimś przedstawieniu.