ul. Moniuszki 3/20
40-005 Katowice

Skitzo

Skitzo
Rozmiar Przeróbki Dodatki
48-52 NIE akcesoria

Kto to jest Skitzo? To niebezpieczny więzień. Taki, jak na przykład chyba najbardziej znany psychopata filmowy, Hanniball Lecter, doskonale zagrany przez Antoniego Hoppkinsa. Wracając do rzeczywistości, to trzeba powiedzieć, że w polskich zakładach karnych oraz aresztach śledczych przebywa aktualnie 136 osadzonych zaliczanych do niebezpiecznych, w tym 27 tymczasowo aresztowanych i 109 skazanych. Są oni przetrzymywani przede wszystkim w zakładach karnych typu zamkniętego oraz w wyznaczonych oddziałach aresztów śledczych. Musi się to odbywać w warunkach, które gwarantują nasiloną ochronę społeczeństwa oraz bezpieczeństwo aresztu lub zakładu. Służba Więzienna poza zadaniami o charakterze resocjalizacyjnym oraz penitencjarnym, prowadzi działania, które mają na celu ochronę przed przestępczością oraz takie, które gwarantują bezpieczeństwo osób, które znajdują się w jednostkach penitencjarnych. W zakładach karnych oraz aresztach, poza więźniami skazanymi lub podejrzanymi o popełnienie przestępstw politycznych, są zamknięci również Ci, którzy dopuścili się bardzo poważnych czynów, takich jak na przykład morderstwo. Właśnie z tego powodu niektórzy z osadzonych zostali zakwalifikowani jako niebezpieczni, ponieważ są zagrożeniem dla społeczeństwa i pozostałych więźniów.

Jak wygląda szczególnie niebezpieczny więzień, czyli Skitzo?

W Wypożyczalni Strojów i Garniturów Bożena mamy strój Skitzo. Składa się on z pomarańczowego kombinezonu oraz akcesoriów, takich jak na przykład maska na twarz, czy kajdanki.