ul. Moniuszki 3/20
40-005 Katowice

Szlachcic

Szlachcic
Rozmiar Przeróbki Dodatki
XL NIE czapka futrzana

Co można powiedzieć o polskiej szlachcie? Stereotypy pokazują, że niewiele dobrego. Była to wyższa warstwa społeczna, która wywodziła się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta miała wiele przywilejów społecznych, których często nadużywała. Najbardziej podstawowy to przywilej posiadania ziemi.

Przynależność do szlachty była połączona z obowiązkiem odbycia służby wojskowej. W 1790 roku we Francji zostały zniesione tytuły i szlachectwo dziedziczne. W Polsce szlachta jako stan społeczny została zlikwidowana na mocy konstytucji w 1921 r. Najważniejszą cechą przynależności do szlachty było posiadanie odrębnego statusu prawnego. Natomiast symboliczną manifestacją przynależności do konkretnego rodu było prawo do używania herbu. Szlachta miała odrębną od innych warstw społecznych kulturę, która wyrażała się strojem, językiem, literaturą oraz sposobem życia.

Występowanie przywilejów prawnych, na przykład prawa do noszenia broni, prawa do posiadania ziemi oraz nienaruszalności majątku, prawa do pełnienia urzędów oraz prawa wyborcze, zależało od tego, jakie prawo panowało w danym kraju i jakie przywileje miał konkretny szlachcic.

Przebierz się za szlachcica

Samodzielne wykonanie takiego stroju na karnawał jest pracochłonne i trudne. Jednak możesz skorzystać z naszej Wypożyczalni Bożena. Znajdziesz w niej między innymi strój Szlachcica, który jest złożony ze: spodni, bluzy na stójce, żupana niebieskiego z futrzanym kołnierzem, zapaski oraz futrzanej czapki z piórem. Zrobisz w nim furorę!